มัชฌิมา https://muchshima.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang https://www.bloggang.com https://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=muchshima&month=13-07-2008&group=24&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=muchshima&month=13-07-2008&group=24&gblog=19 https://muchshima.bloggang.com/rss <![CDATA[. . วันนี้ว่างและอารมณ์ดีแฮปปี้ดีพร้อม...ดูดวงให้ค่ะ . .]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=muchshima&month=13-07-2008&group=24&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=muchshima&month=13-07-2008&group=24&gblog=19 Sun, 13 Jul 2008 8:12:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=muchshima&month=05-06-2008&group=24&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=muchshima&month=05-06-2008&group=24&gblog=18 https://muchshima.bloggang.com/rss <![CDATA[. . วั น นี้ ใ ส่ เ สื้ อ ผ้ า สี อ ะ ไ ร ดี จ๊ ะ . .]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=muchshima&month=05-06-2008&group=24&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=muchshima&month=05-06-2008&group=24&gblog=18 Thu, 05 Jun 2008 9:41:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=muchshima&month=15-05-2008&group=24&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=muchshima&month=15-05-2008&group=24&gblog=16 https://muchshima.bloggang.com/rss <![CDATA[. . ชื่อ บอกนิสัย นะ . .]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=muchshima&month=15-05-2008&group=24&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=muchshima&month=15-05-2008&group=24&gblog=16 Thu, 15 May 2008 9:41:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=muchshima&month=07-04-2008&group=24&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=muchshima&month=07-04-2008&group=24&gblog=12 https://muchshima.bloggang.com/rss <![CDATA[. . ต อ บ แ ล ะ อ ธิ บ า ย . . เลขมือถือ เลขบัตรประชาชน ของเพื่อนๆ ที่ติดค้างไว้ค่ะ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=muchshima&month=07-04-2008&group=24&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=muchshima&month=07-04-2008&group=24&gblog=12 Mon, 07 Apr 2008 9:42:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=muchshima&month=06-04-2008&group=24&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=muchshima&month=06-04-2008&group=24&gblog=11 https://muchshima.bloggang.com/rss <![CDATA[. . ฝ า ก ไ ว้ . . ก่อนจะตอบเรื่องเบอร์โทรและเลขบัตรประชาชนค่ะ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=muchshima&month=06-04-2008&group=24&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=muchshima&month=06-04-2008&group=24&gblog=11 Sun, 06 Apr 2008 10:14:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=muchshima&month=02-04-2008&group=24&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=muchshima&month=02-04-2008&group=24&gblog=10 https://muchshima.bloggang.com/rss <![CDATA[. . 6 - ศุกร์ .. 7 - เสาร์ .. 8 - ราหู .. 9 - เกตุ . . ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=muchshima&month=02-04-2008&group=24&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=muchshima&month=02-04-2008&group=24&gblog=10 Wed, 02 Apr 2008 17:11:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=muchshima&month=27-03-2008&group=24&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=muchshima&month=27-03-2008&group=24&gblog=9 https://muchshima.bloggang.com/rss <![CDATA[. . ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ด ว ง ด า ว จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส . . 2 - 3 - 4 - 5 ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=muchshima&month=27-03-2008&group=24&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=muchshima&month=27-03-2008&group=24&gblog=9 Thu, 27 Mar 2008 16:15:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=muchshima&month=26-03-2008&group=24&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=muchshima&month=26-03-2008&group=24&gblog=8 https://muchshima.bloggang.com/rss <![CDATA[. . เ บ อ ร์ มื อ ถื อ ข อ ง คุ ณ . . บอกความเป็นคุณได้ด้วยนะ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=muchshima&month=26-03-2008&group=24&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=muchshima&month=26-03-2008&group=24&gblog=8 Wed, 26 Mar 2008 9:42:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=muchshima&month=25-03-2008&group=24&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=muchshima&month=25-03-2008&group=24&gblog=7 https://muchshima.bloggang.com/rss <![CDATA[. . ความหมายของ เลข ๑ ดาวพระอาทิตย์ . . เ ท พ เ จ้ า แ ห่ ง ค ว า ม ร้ อ น แ ร ง ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=muchshima&month=25-03-2008&group=24&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=muchshima&month=25-03-2008&group=24&gblog=7 Tue, 25 Mar 2008 10:35:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=muchshima&month=21-03-2008&group=24&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=muchshima&month=21-03-2008&group=24&gblog=6 https://muchshima.bloggang.com/rss <![CDATA[. . เลขบัตรประชาชน . . บ อ ก อ ะ ไ ร เ ร า บ้ า ง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=muchshima&month=21-03-2008&group=24&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=muchshima&month=21-03-2008&group=24&gblog=6 Fri, 21 Mar 2008 9:25:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=muchshima&month=19-03-2008&group=24&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=muchshima&month=19-03-2008&group=24&gblog=4 https://muchshima.bloggang.com/rss <![CDATA[. . เ ล ข ศ า ส ต ร์ . . รหัสดวงดาว รหัสชีวิต รหัสกรรม หรือบังเอิญ . . ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=muchshima&month=19-03-2008&group=24&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=muchshima&month=19-03-2008&group=24&gblog=4 Wed, 19 Mar 2008 13:17:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=muchshima&month=15-03-2008&group=24&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=muchshima&month=15-03-2008&group=24&gblog=2 https://muchshima.bloggang.com/rss <![CDATA[. . ดูหมอดู - มองหมอดู - เป็นหมอดู . . ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=muchshima&month=15-03-2008&group=24&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=muchshima&month=15-03-2008&group=24&gblog=2 Sat, 15 Mar 2008 16:02:24 +0700